ماهنامه نجوم نخستین ماهنامه عمومی اخترشناسی در ایران است که از مهرماه سال 1370 به طور مداوم منتشر می‌شود.

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: دکتر رضا منصوری

مدیر اجرایی: الهام خیاط عالی

سردبیر: کیارا عباس زاده اقدم

دبیر تحریریه: محمد عادل پور

گرافیک و صفحه آرايي: وحيد غفاری

ويرايش عكس: سهیلا گودرزی

ويراستار: حسین شهرابی

حامي نجوم: گروه صنعتی آرین سعید، علی منصوری و هومن جهانبانی

برای آشنایی با همکاران تحریریه نجوم اینجا را ببینید.

سردبیران ماهنامه‌ نجوم از ابتدا تاکنون

1-       دکتر توفیق حیدرزاده: 1370 تا فروردین 1377 (از شماره‌ 1تا 80)

2-       دکتر منصور وصالی: تیر 1377 تا مرداد 1384 (از شماره‌ 81 تا 149)- در بخشی از این دوره مجید آل ابراهیم نقش عمده‌ای در انتشار مجله‌ نجوم داشته است.

3-       بابک امین تفرشی: شهریور 1384 تا شهریور 1385 (از شماره‌ 150 تا 174)- در بخشی از این دوره مجید آل ابراهیم نقش عمده‌ای در انتشار مجله‌ نجوم داشته است.

4-       محسن ایرجی: مهر 1386 تا مهر 1387 (از شماره‌ 175 تا 179)

5-       شورای سردبیری: شهریور 1387 تا آبان 1388 (از شماره‌ 180 تا 190)

6-       شهاب صقری: آبان 1388 تا خرداد 1391 (از شماره‌ 190 تا 217)

7-       محمد جواد ترابی: تیر 1391 تا اردیبهشت 1394  (از شماره‌ 218 تا 247)

8-       کاظم کوکرم: خرداد 1394 تا مهر 1397 (از شماره 248 تا 269)

5-       کیارا عباس زاده اقدم از مهر 1397 تاکنون  (از شماره 271)