نشانی:  تهران، خیابان میرزای شیرازی بین مطهری و بهشتی، شماره 225، واحد 1

 

صندوق پستی:۱۴۸۷- ۱۵۸۷۵

تلفن: 86046148

دورنگار: 86046148

 

 

پست الكترونيك: nojum@nojum.ir , nojummag@gmail.com