تعرفه آگهی

 
 
 

توضيحات:

۱. انتخاب صفحه آگهی‌های کوچک‌تر از یک صفحه در اختیار ماهنامهٔ نجوم است.

۲. تعداد صفحه‌ها و چاپ آگهی بیشتر از دو شماره شامل تخفیف خواهد بود.

 

 

 

شماره تماس: 77212524

 

www.nojum.ir