داستان سنگی که از آسمان افتاد! | بهزاد قیاسوند
کوتوله دوست‌داشتنی | پیمان اکبرنیا
چشم و گوش ما در نزدیکی پلوتو | آریا صبوری
پایان انتظار ده ساله | محمدحسین الماسی
راه دشوار رسیدن | پوریا ناظمی
آگهی‏ها